Cookie- och integritetspolicy


Genom att använda www.bjerregaard.dk godkänner du också användningen av cookies. Vi använder cookies till att löpande förbättra din upplevelse av Bjerregaards hemsida. Med andra ord använder vi cookies till att optimera användarvänligheten på hemsidan, utveckla bättre funktioner och för riktad marknadsföring. Vi följer alltid gällande lagar och fastlagda riktlinjer för behandling av cookies och personuppgifter.

Cookies

När du besöker bjerregaard.dk eller en undersida till bjerregaard.dk tar du automatiskt emot en eller flera cookies. Om du inte önskar detta, kan du läsa mer här: http://minecookies.org/cookiehandtering, för att få en vägledning om hur du – helt eller delvis – undviker att ta emot cookies eller hur du raderar de cookies som finns på din hårddisk.

Var är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas lokalt på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och innehåller den information som vi registrerar när du besöker hemsidan. Cookies är passiva filer som inte kan sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies behövs för att kunna använda denna hemsida. De behövs delvis till att göra online-beställningar vid inloggning och delvis för att samla in information om besöks- och klickbeteende för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen.

Hur länge sparas cookies? Hur länge cookies sparas varierar beroende på hur de enskilda leverantörerna har konfigurerat dem. Vissa cookies försvinner när du stänger webbläsaren, medan andra finns kvar i flera år. Många leverantörer använder vanligtvis 12 eller 24 månaders livstid på sina cookies som är relaterade till annonser, statistik och innehåll. Observera att livslängden förlängs efter varje besök, så att det finns t.ex. 24 månader från den senaste gången du besökte hemsidan och cookies sparades på din dator. Du kan radera cookies från datorn när som helst. Klicka här för att läsa vägledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din hårddisk eller ta emot en varning om att en cookies sparas. Klicka här http://minecookies.org/cookiehandtering, för att få en vägledning om hur du ställer in detta in webbläsaren.

Vilka cookies använder vi för Bjerregaards webbplats?

Vi gör en skillnad mellan om cookien försvinner när du stänger webbläsaren (session-cookies) eller om de sparas på datorn (permanenta cookies).

Likaså gör vi en skillnad mellan om cookies har bjerregaard.dk som avsändare (första parts-cookies) eller om avsändaren är en av våra partner, vanligtvis Google Analytics (tredjepartscookies). 
I de flesta webbläsarna kan du ändra inställningarna avseende vilka cookies som används på din dator.

Vi tillämpar permanenta cookies endast för att göra ditt besök på bjerregaard.dk så bra som möjligt. Vi använder den information vi samlar in till att förstå ditt beteende på vår webbplats. Session-cookies förvinner när du lämnar bjerregaard.dk.

Vi använder cookies från tredje part för t.ex. annonsering, eftersom vi inte har annonser för andra online-leverantörer på vår hemsida och vi säljer inte cookies vidare.

Första parts-cookies

Apache:

Apache är Bjerregaards egen cookie och är därmed en första parts-cookie. Denna cookie är en session-cookie som finns kvar tills du stänger webbläsaren. Vi använder Apache-cookien till att spara användarinställningar på serversidan.

Tredjepartscookies

bjerregaard.dk använder ett antal tredjepartstjänster på våra sidor. Dessa tjänster använder ibland också cookies. Du kan välja att avvisa cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa denna länk http://minecookies.org/fravalg.

Google Analytics:

Google Analytics använder cookies till att samla statistik om vår sajt, t.ex. besöksantal, klick, hur länge du stannar på sajten m.m., och är därför en tredjepartscookie. Google Analytics tillämpar följande cookies på vår sajt:

-utma-cookien:

Detta är det som kallas för en permanent cookie, vilket betyder att den aldrig (eller i alla fall väldigt länge) inte går ut. Denna cookie spårar hur många gånger en besökare har besökt sajten, när det första besöket skedde och tiden för det sista besöket. Du kan inte identifieras med denna cookie.

_utmb- och _utmc-cookies:

Dessa cookies är ett par som tillsammans används till att räkna ut hur länge en besökande har stannat på sajten. _utmb löper automatiskt ut när sessionen slutar, medan _utmc väntar i 30 minuter innan den går ut. En cookie vet inte när du lämnar en webbplats eller stänger webbläsaren, därför väntar den och ser om flera sidor visas. Om detta inte händer inom 30 minuter, går cookien ut.

_utmz-cookien:

Denna cookie håller reda på varifrån besökaren kom till sajten. Till exempel vilken sökmotor som används och vad du har sökt efter. Detta är intressant för oss, eftersom vi kan använda det till att göra sajten bättre och mer användarvänlig. En sådan cookie lever vanligtvis i 12 timmar.

has_js:

Används till att berätta för sajten om användaren har javascript aktiverad. Det betyder att vi kan tillhandahålla bättre användarupplevelse.

Trygg och säker e-handel

När du gör en beställning via Bjerregaards hemsida är det avgörande för oss att du får den bästa möjliga upplevelsen och att du tycker att ditt köp hos oss var tryggt och säkert. Vi använder en välkänd och mycket utbredd SSL-teknik (Secure Socket Layer) för att vara säkra på att de uppgifter du anger i samband med din online-beställning inte kan missbrukas av andra. Där är din garanti för en trygg användning av bjerregaard.dk.

 

Kunduppgifter är förtroliga Som en ny eller befintlig kund på Bjerregaard är du som kund skyddad mot att inga uppgifter om dig som kund eller dina köp överförs till tredje part. Som kund riskerar du inte att till exempel andra företag eller privatpersoner får åtkomst till dessa uppgifter.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter överförs aldrig till tredje part, om du inte själv uttryckligen ger samtycke till det, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, vid anmälan till seminarier/evenemang, vid köp/beställning eller när du deltar i en undersökning m.m. Härvid samlar vi t.ex. in information såsom ditt namn, e-postadress, verksamhet och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används till att genomföra den tjänst, för vilka de samlades in. Uppgifterna används dessutom till att få mer kunskap om dig och om andra besökare på webbplatsen. Denna användning kan t.ex. omfatta undersökningar och analyser som används till att förbättra våra produkter, tjänster eller tekniker, samt för visning av innehåll och annonser, som är anpassade till dina intressen och hobbyn.

Kontakt avseende personuppgifter

Om du vill få åtkomst till de uppgifter som finns registrerade om dig på Bjerregaard, kan du kontakta oss via info@bjerregaard.sv eller ringa till 4655 0000. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du rätta till dem här också. Du kan också få information om vilka uppgifter som vi har registrerat om dig och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen, skyddet av personuppgifter.

I enlighet med personuppgiftslagen ska dina personuppgifter sparas på ett säkert och förtroligt sätt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst, som finns i kontrollerade byggnader, och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter behandlas ordentligt och under konstant hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera säkerhet till 100 % vid dataöverföring via nätet. Det betyder att det kan finnas en risk för att andra får obehörig åtkomst till uppgifter när de skickas och lagras elektroniskt. Du tillhandahåller därmed dina personuppgifter på eget ansvar.

Kontakt

Om du har kommentarer eller frågor om ovanstående riktlinjer är du välkommen att kontakta oss på info@bjerregaard.dk.

INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT

Denna policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Bjerregaard Sikkerhed A/S samlar in och behandlar uppgifter om dig.

Personuppgiftspolicyn avser personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med en förfrågan om en av våra produkter, tävlingar hos våra återförsäljare, återförsäljarmässor eller som vi samlar in via bjerregaard.dk.

KONTAKTINFORMATION

Bjerregaard Sikkerhed A/S, organisationsnummer 10970970, har dataansvaret för dina personuppgifter.

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om du vill tillämpa en eller flera av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta:

Bjerregaard Sikkerhed A/S

Baldersbuen 33

2640 Hedehusene

Tel. nr: 46 55 00 00

E-post: info@bjerregaard.dk

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA SYFTEN OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

När du besöker bjerregaard.dk, samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av hemsidan, t.ex. vilken webbläsare du använder, vilka sökord du använder på hemsidan, din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator. Syftet är att optimera användarupplevelsen på bjerregaard.dk, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via t.ex. Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att ta vara på våra intressen att förbättra bjerregaard.dk samt för att visa dig relevant innehåll.

Vi samlar också in personuppgifter i samband med tävlingar, återförsäljarmässor och mässor i allmänhet. Det kan t.ex. vara namn, e-postadress, telefonnummer och skostorlek. Ändamålet med behandlingen av dessa uppgifter är att kontakta dig avseende en tävling, eller för användning på sociala medier för att t.ex. bjuda in dig till att följa våra varumärken. Den rättsliga grunden för behandlingen är den europeiska dataskyddsförordningen, punkt 6, stycke 1, bokstav f.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kan överföras till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk systemdrift och för förbättringar av bjerregaard.dk, samt för riktad marknadsföring, inklusive retargeting och sociala medier. Dessa verksamheter är databehandlare och behandlar data som vi har ansvaret för enligt våra instruktioner. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för andra föremål än att uppfylla avtalet med os samt har tystnadsplikt. Vi har ingått skriftliga avtal om databehandling med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

Några av dessa databehandlare, t.ex. Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkras med databehandlarnas certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, se den europeiska dataskyddsförordningen, punkt 45. I den omfattning vi använder oss av andra databehandlare än de som anges ovan, som är etablerade utanför EU, sker detta alltid in enlighet med gällande överföringsgarantier.

Kopia på Google LLC:s certifiering finns här

Kopia på Facebook Inc.:s certifiering finns här

DINA RÄTTIGHETER

Rätten till information

Du har alltid rätt till att be oss om information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilka syften registreringen används för, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter det eventuellt kan handla om, samt information om varifrån uppgifterna kommer.

Du kar rätt till att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig tillskickad. Om du vill ha en kopia på dina personuppgifter kan du begära det på info@bjerregaard.dk. Du blir ombedd att verifiera din identitet.

Rätten till rättelse

Du har rätt till att få felaktiga personuppgifter vi har om dig rättade. Om du ser att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, ber vi dig om att skriftligen vända dig till oss, för att få dessa uppgifter rättade. Du blir ombedd att verifiera din identitet.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätt till att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du upphäver ditt samtycke, och vi inte har en annan rättslig grund till att fortsätta med behandlingen. I den omfattning som en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser, eller för att rättsliga krav kan fastläggas, tillämpas eller försvaras, är vi inte förpliktade till att radera dina personuppgifter. Du blir ombedd att verifiera din identitet.

Rätten till att begränsa behandlingen till förvaring

Du har vid vissa tillfällen rätt till att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring, t.ex. om du tycker att de uppgifter vi behandlar om dig, är felaktiga.  

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt till att få de personuppgifter som du själv tillhandahöll oss tillskickade in ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt till att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.

Rätten till invändningar

Du har alltid rätt till att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta vår direkta marknadsföring. Om du inte önskar att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering, ska du radera dina cookies, som det omnämns i avsnittet ”Radera personuppgifter” nedan.

Rätten att upphäva samtycket

Du har alltid rätt till att upphäva ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive utskick av nyhetsbrev.

Rätten till klagomål

Du har alltid rätt till att göra ett klagomål hos Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K avseende vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan bland annat skickas via e-post till dt@datatilsynet.dk eller göras via telefon på +45 33 19 32 00

SÄKERHET

Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt och olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de avslöjas eller missbrukas.

Endast de medarbetare som har faktiskt behov av att få åtkomst till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har åtkomst till dem.